Hlavným cieľom našej firmy je maximálna spokojnosť klienta.

Váš tím, st26 s.r.o.

O spoločnosti

ST26 S.R.O. vznikla 9. novembra 2010 transformáciou zo živnosti
pôsobiacej od roku 2004 .

Od svojho vzniku sa firma vyprofilovala na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť.

Sme modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá realizuje stavby rôzneho druhu. Požiadavky a potreby našich partnerov zabezpečujeme skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, pričom využívame moderné a kvalitné technológie.

Ponúkame Vám

Realizácia stavebných prác

Realizácia stavieb rodinných domov, polyfunkčných budov, priemyselných hál, rekonštrukcie bytov, nebytových priestorov, prístupových komunikácií a iných stavebných činností podľa požiadavky zadávateľa.

Inžinierska činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane výkazu a výmeru, geodetické merania, zisťovanie polohopisných a výškopisných pomerov, vytýčenie hraníc, zameranie stavu objektu v digitálnej podobe v prípade rekonštrukcie, statický posudok v prípade dostavieb a rekonštrukcií, posudok tepelno.technických vlastností v prípade rekonštrukcií a architektonickej štúdie.

Predaj, možnáž, servis

Predaj a servis elektronických zabezpečovacích systémov, zabezpečenie a montáž mechanických a elektronických zabezpečovacích zariadení ako sú domové alarmy a autoalarmy, kamerové systémy, audio-videovrátniky a potreby na ochranu osôb a majetku.

Naše Úspechy
Realizovaných projektov

Partnerov

Spokojných klientov

Naše Kvality

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov na systémy: