Bytové domy: Vinosady

Popis realizácie:

Detail realizácie:

Doba realizácie:

Kde:Vinosady

Zhotoviteľ: st26 s.r.o.

Kategória: Bytové domy

Galéria : BD Vinosady